czerwony; długość 67 km

Przebieg: Lublin, Sławinek, k. Muzeum Wsi Lubelskiej (0 km) – Dąbrowica (4km) – Uniszowice (10 km) – Motycz (14 km) – Miłocin (20 km) – Kol. Maszki (24 km) – Wojciechów (28 km) – Nałęczów (36 km) – Wawolnica (42 km) – Kębło (44 km) – Rąblów (50 km) – Rzeczyca (56 km) – Kazimierz Dolny (67 km)

Szlak wiedzie przez urozmaicony krajobrazowo obszar Płaskowyżu Nałęczowskiego. Turysta rowerowy będzie zachwycony atrakcyjnością trasy oraz mijanych miejscowości. Nagrodą za wysiłek jest dotarcie do przepięknego Kazimierza Dolnego i Małopolskiego Przełomu Wisły.

Większość trasy poprowadzono drogami o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Tylko kilka krótkich odcinków to drogi polne lub leśne.