25-kilometrowy szlak prowadzi trasą: Wólka Wieprzecka – Bliżów – Bondyrz – Lasowce – Senderki. Szlak wiedzie drogami gruntowymi, poboczem dróg gminnych i powiatowych o małym natężeniu ruchu. Trasa zaczyna się przy Stadninie Koni Małopolskich „Tarka”, początkowo ma wspólny przebieg ze Szlakiem Ułańskim, później częściowo ze szlakiem pieszym im. A. Wachniewskiej. Trasa biegnie po granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Punkty widokowe znajdują się na wzgórzach Szczob i Kotula Góra. Ciekawy jest też przystanek nad Wieprzem przy młynie wodnym w Bondyżu oraz wyrobiska po wydobyciu piaskowca w Senderkach.

Więcej informacji...