Jakubowice Konińskie

ul. Lubelska 3
Kol. Jakubowice Konińskie
21-003 Ciecierzyn

tel. 81 501 22 40
tel. 500 020 187
www.dworanna.pl
kontakt@dworanna.pl