ul. Staszica 13
22-400 Zamość

e-mail: kontakt@galeria-zamojska.pl
www.galeria-zamojska.pl/