ul. Warszawska 12
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 341 67 57
e-mail: muzeum@muzeumbiala.pl
muzeumbiala.pl