ul. Lubelska 20
24-123 Janowiec
adres korespondecyjny: Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny

tel. 81 881 52 98
tel. 81 881 52 28
e-mail: zamekjanowiec@mnkd.pl
www.mnkd.pl