Główna siedziba:
ul. ks. J. Popiełuszki 5
20-052 Lublin

Galeria Labirynt 2 (Lublin, ul. Grodzka 3)
Galeria Labirynt | Plaza (Lublin, ul. Lipowa 13 / wejście od ul. Ofiar Katynia)

tel. +48 81 466 59 20
www.labirynt.com
e-mail: galeria@labirynt.com