Największe grodzisko w grupie wczesnośredniowiecznych grodów słowiańskich z VII-X w. nad Chodelką. Gród, o powierzchni blisko 9 ha, chroniony systemem potrójnych obwałowań ziemnych, wzmocnionych drewnianymi konstrukcjami, zamieszkiwany był (wraz z przyległymi osadami) przez ok. 10 tys. ludzi.