Mała wioska położona ok. 20 km na południe od Lublina leży w dolinie niewielkiego cieku wodnego – rzeki Kosarzewki. Dzięki wysokim wieżom kościoła parafialnego, miejscowość jest jednak zauważalna już z daleka. Świątynię pw. Wszystkich Świętych wybudowano w latach 1797-1816, lecz bardzo prawdopodobne jest, że parafia w Bychawce istniała już w połowie XIV wieku. Murowany, jednonawowy kościół nawiązuje swą architekturą do stylu renesansu. Wnętrze wyróżnia piękny, drewniany ołtarz główny oraz zabytkowe XIX-wieczne obrazy. W kościele Wszystkich Świętych sakrament małżeństwa zawarł Gustaw Doliński, lekarz i literat – drużba Bolesława Prusa podczas jego ślubu w lubelskim kościele pw. Ducha Świętego. Liczne pobyty obu znanych postaci w Bychawce łączone były zazwyczaj z łowiecką pasją. Skarbem Bychawki jest również cmentarz parafialny. Wśród rozlicznych nagrobków i mogił znajduje się miejsce spoczynku Kajetana Koźmiana – wybitnego poety okresu pseudoklasycznego oraz Franciszka Rohlanda – generała Wojsk Polskich Królestwa Kongresowego i bohatera bitwy pod Olszynką Grochowską. Południowa część muru, kończącego nekropolię, zwraca uwagę poprzez niecodzienne zjawisko umieszczenia nagrobków bezpośrednio w obmurowaniu.