Już w XV wieku Jan Długosz pisał, że "Dwie rzeczy ma Polska cudowne i podziwienia godne". Jako jedną z nich wymienił skamieniałe drzewa w okolicach wsi Hrebenne na Roztoczu Wschodnim. W Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach znajduje się największa w Polsce kolekcja tych osobliwych okazów pochodzących z okresu trzeciorzędu (miocen). W Nadleśnictwie Tomaszów utworzono 2-kilometrową ścieżkę kulturowo-przyrodniczą Szlakiem Skamieniałych Drzew. Podczas spaceru ścieżką można zobaczyć najciekawsze miejsca znajdujące się na tym terenie: kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 1903 r., dawny park dworski, stanowisko cypryśnika błotnego (współczesny odpowiednik gatunku z którego powstały skamieniałe drzewa), pomnikowe dęby, kapliczkę św. Huberta, Rezerwat przyrody Jalinka (w glebie występują tu fragmenty skrzemieniałych drzew), Wzgórze Tatarskie (kurhan w kształcie półksiężyca), źródła rzeki Prutnik i Kapliczkę „Nad Źródłem”.