Nadwiślańska wieś z ruinami obronnego zamku Firlejów i Lubomirskich z 1. połowy XVI w., rozbudowanego na manierystyczną rezydencję przez włoskiego architekta i rzeźbiarza Santi Gucciego, a następnie przez Tylmana z Gameren w stylu barokowym. Od XIX wieku znajdował się w ruinie, a od lat 70. XX w. był odbudowywany na siedzibę muzeum.

Obok zamku położony jest miniskansen z dworem z Moniaków oraz kilkoma budynkami folwarcznymi, przeniesionymi tu z różnych miejscowości Powiśla. W centrum Janowca wznosi się renesansowy kościół z marmurowym nagrobkiem Firlejów dłuta Santi Gucciego, posiadający cechy renesansu lubelskiego.

W pobliskiej miejscowości Trzcianki znajduje się Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody - prawdziwy raj dla dzieci!