Kamienica Celejowska należy do najcenniejszych budowli zabytkowych w Polsce i jest wyrazem pełni rozkwitu architektury mieszczańskiej. Wzniesiono ją z kamienia wapiennego jeszcze przed 1635 rokiem. Składa się z dwóch kondygnacji o typowym dla kazimierskich kamienic układzie wnętrz: na dole sień przejazdowa przesklepiona, podobnie dwie sale do niej przylegające; na piętrze cztery izby przesklepione drewnianymi stropami, z których największa ozdobiona jest kolumną między oknami. Jednak największą wartością kamienicy jest elewacja główna z ogromną attyką (ponad 1/3 wysokości całej budowli) wypełnioną dekoracją ornamentalną i figuralną. Są to rzeźby patronów fundatora kamienicy (i jego syna), czyli św. Bartłomieja i św. Jana Chrzciciela oraz figury Chrystusa jako Salvatora Mundi i Matki Boskiej jako Królowej Nieba. Natomiast grzebień attyki zdobią rzeźby fantastycznych stworów (bazyliszki, smoki, ptaki), których formy zaczerpnięte są z repertuaru znakomitego rzeźbiarza, Włocha, Santi Gucciego i jego następców. Od 1964 r. stała się siedzibą Muzeum Regionalnego, a od 1987 Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Obecnie w oddziale znajduje się wystawa stała (I piętro) prezentująca życie artystyczne Kazimierza Dolnego od IXX w. po dzień dzisiejszy oraz dwie sale wystaw czasowych i projekcję holograficzną prezentującą życie artystyczne kazimierza na tle historii miasteczka (parter).

ul. Senatorska 11/13
24-120 Kazimierz Dolny

tel. 81 881 02 88
e-mail: celejowska@mnkd.pl
www.mnkd.pl