Dawne miasto i siedziba biskupów diecezji łuckiej, a w XIX-XX wieku także diecezji podlaskiej. W kościele kolegiackim pw. Św. Trójcy z 1. połowy XVIII w. znajduje się sarkofag ostatniego biskupa łuckiego, historyka i literata ks. Adama Naruszewicza. W parku można zobaczyć oficyny pałacu biskupiego oraz kamienną grotę – ulubione miejsce rozmyślań Naruszewicza. Nad Bugiem (ok. 2 km od miasteczka) znajduje się stadnina koni czystej krwi arabskiej założona w 1817 r., z zespołem zabytkowych stajni z XIX-XX w. (miejsce słynnych pokazów  i aukcji koni „Pride of Poland”).