Pszczela Wola 9
23-107 Strzyżewice

tel. 81 562 80 76
tel. 81 562 87 73
email: sekretariat@pszczelawola.edu.pl
www.pszczelawola.edu.pl