Informacja Turystyczna w Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku ****

ul. Króla Jana III Sobieskiego 1
21-040 Świdnik

tel. : +48 81 532 44 12
Telefon dostępny w godzinach otwarcia punktu.
Godziny otrwacia Informacji dostosowane są do rozkładu lotów.

info@loitik.eu
www.lublintravel.pl
www.lubelskietravel.pl

Informacja Turystyczna w Porcie Lotniczym Lublin prowadzona jest przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną.