Muzeum upamiętnia i popularyzuje życie i twórczość znanych lubelskich pisarzy i poetów, takich jak: Józef Czechowicz, Konrad Bielski, Józef Łobodowski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Antoni Madej i wielu innych. Najwybitniejszym z nich był Józef Czechowicz (1903-1939), uważany za jednego z największych polskich poetów XX wieku. W jego wierszach zawarty jest magiczny klimat i uroda przedwojennego miasta. 

Siedzibą muzeum jest kamienica będąca uprzednio własnością zasłużonego dla Lublina Sergiusza Jana Riabinina (1872-1942), historyka, archiwisty, autora cennych prac na temat dziejów miasta.


ul. Złota 3
20-112 Lublin
+48 81 532 30 90
www.zamek-lublin.pl
czechowicz@mnwl.pl