Poleska wieś słynna z upraw rumianku (tematyczna wioska „Kraina rumianku”). Jest tu siedziba Ośrodka Edukacji Regionalnej, prowadzącego warsztaty dawnego rękodzieła. Dużą atrakcję stanowi pierwsze w regionie wiejskie SPA a także festyny popularyzujące tradycyjne uprawy zielarskie.