Malownicza wieś w powiecie włodawskim, w której znajduje się Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia. Nieopodal stoi drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy i św. Antoniego Peczerskiegoz 1702 r., pierwotnie greckokatolicka, obecnie prawosławna. Corocznie pod koniec lipca odbywa się tu tradycyjny Jarmark Holeński i odpust ku czci św. Antoniego Peczerskiego.