Jeden z dawnych Grodów Czerwieńskich; w XIV i XV w. miasto z królewskim zamkiem, miejsce sądów w polsko-litewskich sporach granicznych. W 1413 r., podczas zjazdu szlachty polskiej i litewskiej, król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold zawarli unię obu państw. Fakt ten upamiętnia kopiec Unii Horodelskiej, usypany w 1861 roku. Po zamku królewskim pozostały ziemne obwałowania (zwane wałami jagiellońskimi) oraz kamienne lwy, ustawione w rynku. Do najciekawszych zabytków należą również: barokowy kościół parafialny z lat 1739-58 oraz dwie drewniane świątynie – dawna cerkiew unicka i kościół polskokatolicki z lat 30. XX w.