ul. Czerwonego Krzyża 7
22-200 Włodawa

tel. 82 572 21 78
e-mail: poczta@muzeumwlodawa.pl
www.muzeumwlodawa.pl