We wsi Korczmin znajduje się najstarsza w regionie, drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Chrztu Pańskiego z 1685 r. Jest ona od 2004 r. świątynią filialną greckokatolickiej parafii pw. Narodzenia NMP w Lublinie. Cerkiew z sąsiadującego z Korczminem Tarnoszyna, również użytkowana przez lubelską parafię, została przeniesiona do Muzeum Wsi Lubelskiej