ul. Kościuszki 1 (Pałac Jabłonowskich)
21-150 Kock

tel. 508 719 723
e-mail: muzeumkock@wp.pl