Poniatowa

ul. Spacerowa 3
24-320 Poniatowa

tel. 81 820 41 61
www.hotel-slowik.pl
info@hotel-slowik.pl

ul. 11-go Listopada 3
24-320 Poniatowa

tel. 81 820 37 90
tel. 696 444 661
www.hoteltukan.pl
piotroleszczak@hoteltukan.pl

ul. Nałęczowska 1
24-320 Poniatowa

tel. 81 820 55 26
tel. 697 125 012
www.hotelmontis.pl
recepcja@hotelmontis.pl