ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin

tel. +48 81 53 268 57
www.zpap-lublin.pl
e-mail: galeriaartlublin@gmail.com