s-z

Już w XV wieku Jan Długosz pisał, że "Dwie rzeczy ma Polska cudowne i podziwienia godne". Jako jedną z nich wymienił skamieniałe drzewa w okolicach wsi Hrebenne na Roztoczu Wschodnim. W Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach znajduje się największa w Polsce kolekcja tych osobliwych okazów pochodzących z okresu trzeciorzędu (miocen). W Nadleśnictwie Tomaszów utworzono 2-kilometrową ścieżkę kulturowo-przyrodniczą Szlakiem Skamieniałych Drzew. Podczas spaceru ścieżką można zobaczyć najciekawsze miejsca znajdujące się na tym terenie: kościół pw. Matk ...

Sławatycze, to malowniczo położona w meandrach Bugu miejscowość, która przez wieki zamieszkiwana była przez wielowyznaniową społeczność katolików, prawosławnych, żydów i ewangelików. Naprzeciw siebie stoją tu dwie okazałe świątynie – cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej oraz kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. Na tutejszym rynku można zobaczyć ponad trzymetrowe figury sławatyckich brodaczy – lokalnych przebierańców, którzy zgodnie z długoletnią tradycją w ostatnich trzech dniach grudnia paradują ulicami wsi. Według miejscowych podań spotkanie ...

W Sobianowicach swój bieg kończy rzeczka Ciemięga w wodach Bystrzycy. Piękny krajobraz dolin dwóch rzek oraz otaczających wierzchowin, przenika także pewna historia. Interesującą i tajemniczą zbieżność nazwisk prezentuje lokalny przekaz, który barwnie przytacza postać XV-wiecznego właściciela Sobianowic – Jana Kuropatwę. Istnieje przypuszczenie, że był to ten sam Jan Kuropatwa, który w 1430 roku obrabował skarbiec klasztorny na Jasnej Górze, dokonując jednocześnie profanacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pobliskie, nadbystrzyckie tereny, osiedlali p ...

Nadbużańska letniskowa wieś w Lasach Sobiborskich, z zachowaną starą zabudową. Kilka kilometrów na zachód od wsi, przy stacji kolejowej Sobibór, leży teren byłego hitlerowskiego obozu zagłady, w którym od wiosny 1942 r. do jesieni 1943 r. Niemcy wymordowali ok. 180 tys. Żydów z Polski i wielu krajów Europy. Obecnie mieści się tu "Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze" - Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku. ...

Letniskowa wieś na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, w sąsiedztwie lasów, jezior i dużego zespołu stawów rybackich (ok. 500 ha). Do najciekawszych zabytków można zaliczyć: pozostałości dawnego majątku Sosnowskich, związanego z pobytem tu Tadeusza Kościuszki, barokową oficynę dworską  z poł. XVIII w., park o pow. 25 ha (częściowo w układzie geometrycznym), zespół kościoła parafialnego barokowo-klasycystycznego oraz cerkiew prawosławną z XIX w. ...

Wieś poleska z zachowaną starą zabudową. Znajduje się tu siedziba Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego oraz punkt wyjścia na ścieżkę przyrodniczą „Spławy”, prowadzącą po drewnianym pomoście do jeziora Łukie. Dla najmłodszych zwiedzających została przygotowana specjalna ścieżka "Żółwik". ...

Duża letniskowa wieś w widłach Wisły i Wieprza, dawne miasto, miejsce sądów ziemskich i sejmików szlacheckich. Godny uwagi jest późnogotycki kościół parafialny pw. św. Marcina z 1434 roku, wielokrotnie przebudowywany od XVI do XX w., a także kościół pofranciszkański pw. Przemienienia Pańskiego z XVIII-XIX w. ...

Miasto lokowane w 1546 r., znane z pierwszej zwycięskiej bitwy wojsk polskich w powstaniu listopadowym (14 lutego 1831 r.). Ten fakt upamiętnia pomnik gen. Józefa Dwernickiego wystawiony w 1931 r. oraz coroczny bieg uliczny „Grzmią pod Stoczkiem armaty”. Na terenie miasta znajduje się ośrodek rekreacyjny z zalewem na rzece Świder. Wypoczynkowe walory miasta wzbogacają sosnowe lasy i źródlisko rzeki. ...

Wieś koło Chełma znana z tajemniczej wieży z XII-XIII w. Kamienna, pięciokondygnacyjna budowla była najprawdopodobniej budynkiem mieszkalnym i zarazem sakralnym (kaplica na najwyższym piętrze). Jest to najstarsza budowla murowana w województwie lubelskim. ...

Wieś na pograniczu Polesia i Podlasia, zamieszkała niegdyś przez Tatarów, służących w wojskach Rzeczpospolitej, osiedlonych tu od 2. połowy XVII w. Pamiątką po ich wielowiekowej obecności jest mizar z ok. 150 nagrobkami z XVII-XX w. Drugi mizar, z ok. 40 nagrobkami, znajduje się w Kolonii Zastawek koło Lebiedziewa. ...