Roztoczański Park Narodowy

zielony; długość 0,7 km Ścieżka rozpoczyna się w Zwierzyńcu, przy ul. A. Wachniewskiej i prowadząc m.in. przez  bór sosnowy, ukazuje oś wodną dawnego założenia ogrodowo - pałacowego Zamoyskich. Więcej informacji… ...

zielony; długość 1 km Na terenie przez który prowadzi ścieżka reprezentowanych jest obecnie 66 gatunków drzew i krzewów występujących w lesie powstałym w sposób naturalny po zaprzestaniu hodowli sadzonek. Spośród drzew iglastych (12 gatunków) na szczególną uwagę zasługują okazy choiny kanadyjskiej oraz cyprysika Lawsona, pochodzących z Ameryki Północnej i cyprysika groszkowatego - gatunku azjatyckiego. Rosną tu także egzemplarze 4 gatunków sosen (zwyczajnej, smołowej, wejmutki oraz czarnej). Rodzimą florę reprezentuje: jodła pospolita, modrzew europejski, świerk ...

czarny; długość 1,2 km Początek ścieżki znajduje się w zabytkowej części Zwierzyńca przy siedzibie Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Ośrodka Edukacji Muzealnej RPN. Ścieżka prowadzi przez bór sosnowy do malowniczo położonych w rozległej dolinie strumienia Świerszcz, wśród lasów i wydm, stawów Echo. Dodatkową atrakcją jest platforma widokowa nad stawami. Trasa przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Więcej informacji… ...

zielony; długość 2,6 km Ścieżka to naturalny model dydaktyczny, ukazujący na niewielkiej przestrzeni, niezwykłą różnorodność przyrodniczą wynikającą ze zmiany żyzności siedlisk (bór sosnowy, bór jodłowy, buczynę karpacką). Rozpoczyna się przed Ośrodkiem Edukacyjno - Muzealnym RPN, przy budynku Dyrekcji RPN w zabytkowej części Zwierzyńca. Prowadzi na południe ukazując Pomnik Pamięci Poległych Leśników oraz obszar ochrony ścisłej Bukowa Góra z pięknym borem jodłowym i buczyną karpacką. Na Ścieżce znajduje się punkt widokowy z panoramą na strefę kraw ...

czerwony; długość 4 km Ścieżka znajduje się w północnej części parku i wiedzie przez malowniczy las bukowy porastający wąwozy lessowe, przypominając o wydarzeniach, które miały miejsce na Zamojszczyźnie podczas okupacji niemieckiej. Więcej informacji… ...

czerwony; długość 2,1 km Ścieżka rozpoczyna się na parkingu przy drodze do Biłgoraja. Prowadzi m.in. przez bór jodłowy oraz fragment okazałej alei bukowej do pomnika powstańców styczniowych w Panasówce. Z punktu widokowego rozpościera się wspaniały widok na Kotlinę Sandomierską oraz strefę krawędziową Roztocza. Więcej informacji… ...

czerwony; długość 1,2 km Ścieżka wiedzie przez rozległe wzniesienie wśród pól prezentując wspaniałe krajobrazy Roztocza. Po drodze mijamy aleje obsadzone starymi drzewami będące założeniem dawnego folwarku Ordynacji Zamoyskiej. Ścieżka prowadzi m.in. do terenowej bazy edukacyjno turystycznej, „Izby Leśnej" – dawnej leśniczówki z 1830 r., oraz do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego. Więcej informacji… ...

żółty; długość 3,2 km Ścieżka prowadzi wydmą przez bór sosnowy do Pomnika Pamięci Poległych Leśników i dalej do punktu widokowego na Piasecznej Górze, z którego roztacza się panorama na Zwierzyniec i północną część Parku. Więcej informacji… ...

niebieski; długość 1,7 km Ścieżka rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego PN i trasą widokową prowadzi wzdłuż doliny strumienia Świerszcz do stawów Echo. Ukazuje cenne kompleksy leśne w postaci łęgu jesionowo - olszowego z fragmentami olsu oraz bór sosnowy. Więcej informacji… ...

długość 1,2 km Ścieżka zlokalizowana jest w sąsiedztwie Roztoczańskiego Centrum Naukowo Edukacyjnego mieszczącego się przy ulicy Biały Słup 16 w Zwierzyńcu. Została poprowadzona wygrodzonym korytarzem poprzez obszar ostoi hodowli zachowawczej konika polskiego i bydła białogrzbietego. Prowadzi do wieży widokowej na Białej Górze, z której można podziwiać zachwycającą panoramę Roztocza. Więcej informacji... ...