Wieś na pograniczu Roztocza i Wyżyny Lubelskiej, znana z sanktuarium św. Antoniego. Na wyniosłym wzgórzu, zwanym Łysą Górą, wznosi się barokowy kościół i klasztor oo. Bernardynów. U stóp wzgórza leży źródło wody, zaś obok stoi drewniana kaplica pw. św. Antoniego (tzw. „na wodzie”).