Poleski Park Narodowy

długość 2,5 km (dłuższy wariant ok. 3,5 km) Początek ścieżki znajduje się we wsi Łomnica. Ścieżka prowadzi przez różne typy lasów (grąd wysoki i niski, ols kępowo-dolinkowy, bór bagienny) do będącego w ostatniej fazie zarastania jeziora Moszne. Szczególnym elementem ścieżki jest torfowisko przejściowe otaczające jezioro, zwane tutaj także spleją, przez które wiedzie drewniana kładka. Występują tu rzadkie rośliny np. wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, rosiczka okrągłolistna czy modrzewnica zwyczajna. Ciekawostką na trasie jest około 300 letni ...

długość 21 km Ścieżka zaczyna się we wsi Łowiszów, przy zbiorniku Wytyckim. Na trasie znajduje się torfowisko wysokie „Durne Bagno" z wieżą widokową. Ścieżka tworzy pętlę prowadząc przez kompleks stawów w Pieszowoli, a następnie wzdłuż rzeki Mietiułka do punktu, w którym rozpoczęliśmy przejażdżkę. Nawierzchnię stanowią drogi polne i leśne. Więcej informacji… ...

Rozpoczynająca się w miejscowości Lipniak ścieżka przyrodniczo-historyczna Obóz Powstańczy w Poleskim Parku Narodowym przybliża wiele zjawisk przyrodniczych ze świata roślin i zwierząt, oraz daje pełniejsze wyobrażenie o przebiegu Powstania Styczniowego na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. ...

długość 6,5 km Na turystów i miłośników przyrody czeka ścieżka „Czahary“, wytyczona w obrębie Bagna Bubnów w Poleskim Parku Narodowym. Termin „czahary“ był znany już w XVII wieku i oznaczał mokradła, na których występowały liczne krzewy. Trasa o długości 6,5 km została poprowadzona przez otwarte tereny torfowiska niskiego a także przez lasy i kompleksy łąkowe. Podczas wędrówki można zobaczyć wiele interesujących gatunków ptaków, wśród nich najrzadszego migrującego ptaka w Europie – wodniczkę. Ze względu na bioróżnorodność obszaru odwiedzający ...

długość 5 km Początek ścieżki przyrodniczej Perehod znajduje się we wsi Pieszowola, za parkiem podworskim, około 1 km od szosy Sosnowica - Kołacze. Wytyczona na terenie Poleskiego Parku Narodowego trasa prowadzi przez kompleks stawów założonych w okresie międzywojennym przez szlachcica Krasowskiego - właściciela dworu w Pieszowoli. Ich aktualna powierzchnia wynosi ok. 120 ha. Ścieżka ma charakter ornitologiczny. Najciekawsza jest w okresie przelotów ptaków, których obserwację ułatwiają dwie wieże i schron obserwacyjny. Można tu spotkać liczne gatunki kaczek, gęsi, c ...

długość 3,5 km Początek znajduje się za Ośrodkiem Dydaktyczno - Muzealnym PPN w Załuczu Starym. Ścieżka wiedzie głównie drewnianą kładką pozwalającą poznać cenne zespoły leśne: subborealną brzezinę bagienną oraz ols kępowo-dolinkowy, a także torfowisko przejściowe i różne typy łąk. Jej szczególną atrakcją są rośliny mięsożerne i kwitnące storczyki. Ostatni odcinek kładki oraz pomost widokowy nad jeziorem Łukie są przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Więcej informacji… ...

Mini ścieżka edukacyjna "Tropem przyrody" przeznaczona jest dla najmłodszych, a także dla osób które nie są w stanie wyruszyć na dłuższe szlaki. Polecana jest również grupom zorganizowanym, jako uzupełnienie zajęć prowadzonych w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Parku (Urszulin). Ścieżka została wyposażona w urządzenia edukacyjne, dzięki którym w atrakcyjnej formie można poznać mieszkańców Poleskiego Parku Narodowego. Więcej informacji... ...

długość 0,5 km Ścieżkę wytyczono na terenie Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego PPN w Załuczu Starym. Przeznaczona jest dla najmłodszych miłośników przyrody. Przedstawia m.in. strukturę lasu, opisuje życie żółwia błotnego oraz prezentuje stworzony przez Park niewielki Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Na trasie ścieżki umieszczono również urządzenia służące edukacji przez zabawę m.in. skocznię, grające cymbały czy koło fortuny. Więcej informacji… ...