Miasto powiatowe na Polesiu Lubelskim, dawniej królewski gród lokowany w 1401 r. na jagiellońskim szlaku z Krakowa do Wilna, miejsce zjazdów i sejmików szlacheckich. Wznosi się tu neogotycka bazylika z lat 1905–13, z wcześniejszym wyposażeniem wnętrza, w tym obrazem Matki Boskiej zwanym „Madonna z gruszką”, pochodzącym ze szkoły flamandzkiej z XVII w. Obok bazyliki stoi drewniana dzwonnica konstrukcji zrębowej z XVII w.