Prywatny skansen archeologiczny, z wczesnośredniowiecznym słowiańskim grodem, odtworzonym na podstawie podobnego obiektu z X w., odkrytego w sąsiedniej wsi Klarów. Odbywają się tu warsztaty i festyny przybliżające życie Słowian.