k-r

Duża wieś, powstała w czasach kazimierzowskich, z królewskim folwarkiem, leżąca  na handlowym szlaku do wiślanej przeprawy w Bochotnicy, znana z gościnnych karczm i zajazdów. Znajduje się tu centralna stacja jedynej w regionie kolejki wąskotorowej, organizującej w sezonie wiosenno-letnim wycieczkowe kursy dla turystów. ...

Kazimierz Dolny to ulubione miejsce plenerów malarzy, fotografików i filmowców. Swoją sławę zawdzięcza znakomitej harmonii krajobrazu, łączącego przyrodę Małopolskiego Przełomu Wisły ze wspaniałą architekturą. Z okresu fundacji miasta przez Kazimierza Wielkiego pochodzą zamek i kamienna baszta, które dawniej strzegły przeprawy wiślanej. Największy rozwój handlu, miał miejsce w XVI i XVII w. W tym okresie rozbudowano miasto w renesansowym stylu – powstały kościoły: Farny oraz pw. św. Anny, kamienice Przybyłów ...

W epoce odrodzenia słynny ośrodek kalwiński, zaś w XIX w. chasydzki, z dobrze zachowanym układem typowego miasteczka targowego. Znajdują się tu dwie wspaniałe budowle z 2. połowy XVIII w., ufundowane przez księżną Annę z Sapiehów Jabłonowską, zaprojektowane w stylu klasycystycznym przez Szymona Bogumiła Zuga: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP oraz rezydencja pałacowa z parkiem w stylu sentymentalnym. W początkach października 1939 r. oddziały polskie z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” stoczyły pod Kockiem kilkudniową bitwę w wojskami niemieckimi, ...

Najstarsze i najbardziej znane sanktuarium maryjne na Podlasiu, nad Bugiem, słynące z cudownego obrazu Matki Bożej de Guadalupe. Renesansowo-barokową bazylikę pw. św. Anny, ufundowaną przez ród Sapiehów, zdobią dekoracje sklepienia w typie renesansu lubelskiego. Z dawnego zespołu zamkowego pozostała gotycka kaplica (obecnie kościół filialny pw. Św. Ducha). ...

Końskowola, nazywana różaną stolicą województwa lubelskiego, może pochwalić się dwiema wspaniałymi świątyniami. To posiadający cechy renesansu lubelskiego kościół pw. św. Anny z pocz. XVII w. oraz kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła, którego metryka sięga ponoć XIV w. Spośród pozostałych ciekawych miejsc należy wymienić dwór Tęczyńskich, budynek dawnego szpitala dla ubogich, folwark z XVIII-wiecznym spichlerzem oraz pozostałości położonego nad rzeką Kurówką cmentarza ewangelickiego. XVI-wieczne założenie archit ...

We wsi Korczmin znajduje się najstarsza w regionie, drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Chrztu Pańskiego z 1685 r. Jest ona od 2004 r. świątynią filialną greckokatolickiej parafii pw. Narodzenia NMP w Lublinie. Cerkiew z sąsiadującego z Korczminem Tarnoszyna, również użytkowana przez lubelską parafię, została przeniesiona do Muzeum Wsi Lubelskiej   ...

Wieś nad Bugiem z jedyną w naszym kraju parafią neounicką obrządku bizantyńsko-słowiańskiego. W okresie międzywojennym XX wieku powstało ok. 40 takich parafii na terenach dawnych parafii unickich, zlikwidowanych uprzednio przez władze carskie w 1875 r. Do dziś przetrwała tylko jedna z nich – w Kostomłotach. Parafia użytkuje cenną drewnianą cerkiew z 1631 r., posiadającą ikony z XVII w. ...

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce to jedno z najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich muzeów pałacowych, położone w sąsiedztwie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Muzeum  mieści się w zespole pałacowo-parkowym, założonym w 1. połowie XVIII w., przebudowanym na przełomie XIX/XX w. przez hr. Konstantego Zamoyskiego. Doskonale zachowały się wnętrza w stylu Drugiego Cesarstwa Francuskiego. ...

Wieś nad rzeką Mininą, znana już w XIV-XV w. Znajduje się tu kościół z pierwszej połowy XVII w. z dekoracjami sztukatorskimi w stylu renesansu lubelskiego. Na wzniesieniu stoi klasycystyczny dwór z czterokolumnowym portykiem z 1. połowy XIX w. ...

Jedno z najstarszych miast regionu, lokowane w 1377 r., znane jako stolica polskiej cegły (z uwagi na znaczną liczbę prywatnych cegielni) a także jako jedno z największych malinowych zagłębi Lubelszczyzny. Do najcenniejszych zabytków należą: dawny zespół kościelno-klasztorny kanoników regularnych, w skład którego wchodzi gotycko-renesansowy kościół z XV-XVII w. z renesansowymi nagrobkami Tęczyńskich oraz budynek klasztorny z XV-XVIII w., kościół szpitalny z XVII w., zespół dwóch synagog z XVII-XIX w. W mieście znajdują się trzy muzea: regionalne z bogatymi zb ...