Jedna z najstarszych i największych piramid w Polsce znajduje się w Lubelskim. To grobowiec ariański położony na zalesionym wzgórzu przy miejscowości Krynica (powiat krasnostawski). Budowla o wysokości niemal 20 metrów została wzniesiona prawdopodobnie w XVII wieku - znacznie wcześniej niż znany piramidalny grobowiec w Rapie (województwo warmińsko-mazurskie).

Kamienno-ceglane mauzoleum posiada kryptę wewnętrzną. Do środka prowadzi otwór wejściowy, uzbrojony w kratę. Okrągłe otwory na trzech ścianach nekropolii pełnią funkcję okien. Odosobniony grobowiec posiada także drugie wejście, znajdujące się jeszcze do niedawna poniżej poziomu gruntu. Prawdopodobnie wiedzie ono do pomieszczeń piwnicznych. Oryginalne zwieńczenie piramidy jest obecnie przechowywane w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Intrygujący nagrobek jest miejscem spoczynku zamożnego kalwina Piotra Orzechowskiego - właściciela XVI-wiecznego, renesansowego zamku w pobliskiej miejscowości Krupe. Leśny pagórek wraz z piramidą otoczone są licznymi podaniami związanymi z niechlubnym życiem zmarłego i jego okrutnymi czynami oraz rzekomo ukrytymi w tym miejscu skarbami.