Nadbużańska wieś agroturystyczna na Wyżynie Wołyńskiej, dawne miasto na królewskim szlaku z Mazowsza na Ruś Kijowską, z brodem i portem na Bugu. Zachowała się małomiasteczkowa zabudowa, neobarokowy kościół pw. Św. Trójcy z 2. połowy XIX w. oraz rusko-bizantyńska pięciokopułowa cerkiew z początku XX w. W sąsiedniej Uchańce znajduje się kopiec, upamiętniający bitwę wojsk polskich dowodzonych przez Kościuszkę z wojskami rosyjskimi w 1792 r.