Jedno z najstarszych miast regionu, lokowane w 1377 r. Do najcenniejszych zabytków należą: dawny zespół kościelno-klasztorny kanoników regularnych, w skład którego wchodzi gotycko-renesansowy kościół z XV-XVII w. z renesansowymi nagrobkami Tęczyńskich oraz budynek klasztorny z XV-XVIII w., kościół szpitalny z XVII w., zespół dwóch synagog z XVII-XIX w. W mieście znajdują się trzy muzea: Regionalne z bogatymi zbiorami historycznymi, archeologicznymi i etnograficznymi; 24 Pułku Ułanów – dokumentujące historię pułku stacjonującego w Kraśniku w dwudziestoleciu międzywojennym oraz jego późniejszą drogę bojową na frontach II wojny światowej; św. Floriana – prezentujące sprzęt i tradycje strażackie.
Turystyczną atrakcją Kraśnika jest zalew (42 ha) na rzece Wyżnicy.

Kraśnik określany jest mianem stolicy polskiej cegły z uwagi na znaczną liczbę prywatnych cegielni. Kraśnicki piec do wypalania ręcznie formowanej cegły jest jedynym zrekonstruowanym tego typu obiektem na Lubelszczyźnie.