Szlaki konne

To pierwszy profesjonalny szlak konny na Lubelszczyźnie. Jego długość to 280 km, co czyni go jednym z najdłuższych szlaków w Polsce. Prowadzi przez Polesie Lubelskie i Wołyńskie po obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi jeziorami, dużymi kompleksami leśnymi. Jego przebycie pozwala poznać najciekawsze zakątki Poleskiego Parku Narodowego, Chełmskiego, Sobiborskiego i Poleskiego Parku Krajobrazowego. Fragment szlaku biegnie również wzdłuż rzeki Bug. Na trasie znajdują się cenne zabytki architektury. Szlak jest oznakowany zgodnie z instrukcją PTTK – pomarańczow ...

25-kilometrowy szlak prowadzi trasą: Wólka Wieprzecka – Bliżów – Bondyrz – Lasowce – Senderki. Szlak wiedzie drogami gruntowymi, poboczem dróg gminnych i powiatowych o małym natężeniu ruchu. Trasa zaczyna się przy Stadninie Koni Małopolskich „Tarka”, początkowo ma wspólny przebieg ze Szlakiem Ułańskim, później częściowo ze szlakiem pieszym im. A. Wachniewskiej. Trasa biegnie po granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Punkty widokowe znajdują się na wzgórzach Szczob i Kotula Góra. Ciekawy jest też przystanek nad Wieprzem przy młynie wodnym w Bondyżu oraz ...

Długość szlaku wynosi 42 km. Prowadzi trasą: Gorajec – Zagroble – Świniarki – Mokrelipie – Zakłodzie – Gaj Gruszczański – Zaporze – Łysiec – Chłopków – Gorajec. Szlak w formie pętli umożliwia swobodny wybór miejsca rozpoczęcia wędrówki, prowadzącej przez ciekawe historycznie i krajobrazowo tereny. W miejscowości Gorajec, co roku odbywa się zlot końskich zaprzęgów, kultywujący stare zwyczaje okolicznych mieszkańców i miłość do koni. Na skraju Lasu Cetnar, w przystani „Zaklęty Las” turyści znajdą możliwość odpoczynku, urządzenia popasu dla ...

Szlak o długości niespełna 43 km prowadzi trasą: Janów Lubelski – Porytowe Wzgórze – Momoty Dolne – Gierłachy – Kruczek. Rozpoczyna swój bieg leśną drogą asfaltową, ale nie brak tu terenów piaszczystych, bagiennych i podmokłych. Na szlaku występują zlewiska małych cieków wodnych łączących leśne bagna i torfowiska. Trasa prowadzi przez leśny pagór, który jest początkiem ciągnących się ponad 1,5 km, porośniętych lasem wydm zwanych „Górami Świerszczowymi”. Uroku dodają wszechobecne stare kapliczki oraz krzyże. Przy jednym z nich, wykonanym z metalu, ...

Jeździecki szlak historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy Serdeczności ma długość 100 km i prowadzi drogami publicznymi z północy na południe powiatu - od Brzozowicy Dużej do „Przystani Naturalnie Aktywnych” w Niewęgłoszu (w sąsiedztwie stajni Radzyńskiego Klubu Jeździeckiego). Trasa jest atrakcyjna przyrodniczo (lasy, łąki, obszar Natura 2000 w dolinie Tyśmienicy) oraz wiedzie przez miejsca związane z ważnymi wydarzeniami w historii powiatu radzyńskiego. Więcej informacji... ...

Kraina Lessowych Wąwozów posiada rozbudowaną sieć szlaków konnych. Ich łączna długość wynosi ponad 300 km. Szlaki konne są skupione wokół czterech głównych pętli: I pętla: Kazimierz Dolny - Wąwolnica - KurówII pętla: JanowiecIII pętla: Puławy - Żyrzyn - KońskowolaIV pętla: Baranów - Żyrzyn - Markuszów - Kurów Na trasie zostało wyznaczonych 18 punktów postojowych (stanic). Wiecej informacji... ...

Szlak o długości 34 km prowadzi trasą: Wólka Wieprzecka – Wychody – Żdanówek – Białowola – Wierzchowiny – Wólka Wieprzecka. W Wólce Wieprzeckiej działają dwa ośrodki jeździeckie: stajnia Rozalia i Stadnina Koni Małopolskich „Tarka” (przy której znajduje się początek szlaku). Szlak w kształcie pętli to częściowo dawny gościniec ordynacki z Zamościa do Zwierzyńca. Proponowane miejsca wypoczynkowe to okolice Kolonii Hubale, Biała Góra (znakomite punkty widokowe), w pobliżu kapliczki św. Romana (cudowne źródła). Na trasie znajduje się rezerwat „Hubal ...