Celejów 91D
24-160 Wąwolnica

tel. 607 091 633, 512 473 798
winnica@celejow.pl
www.winnica.celejow.pl