Wieś w powiecie lubelskim, nad rzeką Czerniejówką. Uwagę zwraca kościół z przełomu XVI i XVII wieku, w typie renesansu lubelskiego. Na pobliskim cmentarzu, obok grobów osób zasłużonych dla parafii oraz masowej mogiły patriotów straconych w 1942 r., odnajdziemy nietypowy, stary nagrobek w postaci ziemnego kopca zalanego zaprawą betonową (postawiony według dawnej tradycji pochówków).

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca został wzniesiony w latach 1608–1611 staraniem Agnieszki Jastkowskiej – przeoryszy klasztoru brygidek w Lublinie oraz ks. Andrzeja Bietkiewicza, seniora kapelanów klasztornych. W miejscu drewnianej kaplicy powstał murowany jednonawowy kościół w typie renesansu lubelskiego według projektu architekta Jana Wolffa. Kolebkowe sklepienie z lunetami ozdobiono sztukateriami. Do najcenniejszych elementów wyposażenia świątyni należą XVII-wieczne obrazy św. Wawrzyńca i św. Agnieszki, ambona i chrzcielnica z połowy XVIII w. oraz tablica konsekracyjna z herbem Bibersztein biskupa kijowskiego Krzysztofa Kazimierskiego z 1611 r. W latach 1913-1915 kościół rozbudowano według projektu architekta Władysława Siennickiego. Fasadę całkowicie przekształcono, wprowadzając dwukolumnowy portyk. W 1928 r. artysta Czesław Miklasiński wykonał zachowaną do dziś polichromię.