Leśna Podlaska nazywana jest często Podlaską Częstochową. Wierni upodobali sobie to miejsce ze względu na święty wizerunek Opiekunki Podlasia. Płaskorzeźba, umieszczona w głównym ołtarzu, wykona jest w polnym kamieniu o odcieniu czerwonym. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. Historia obrazu zaczyna się w roku 1683, kiedy to dwaj chłopcy pasący bydło znaleźli jaśniejący blaskiem wizerunek na drzewie dzikiej gruszy. Przywieziono go do Bukowic, których właściciel zdecydował o wzniesieniu w miejscu objawienia drewnianego kościoła rzymskokatolickiego. Obraz wkrótce zasłynął cudami i spowodował taki napływ wiernych, że już w 1695 r. ufundowano w Leśnej parafię. Pięć lat później ojcowie paulini z Częstochowy założyli tu klasztor i rozpoczęli budowę wielkiego bazylikowego kościoła. Wincenty Rachetti, warszawski architekt, nadał trójnawowej budowli monumentalny wyraz, zaakcentowany przez dwukondygnacyjną i bardzo szeroką fasadę z dwoma wieżami. Do kościoła, wzniesionego w latach 1730-52, przylega wielki zespół zabudowań klasztornych, ukrytych niegdyś za obronnym systemem wałów ziemnych, fos i murów ze strzelnicami. W skład sanktuarium wchodzi też Kaplica Zjawienia ze studnią w miejscu gruszy, na której 26 września 1683 roku miał ukazać się po raz pierwszy cudowny wizerunek Matki Boskiej.