Wysokie 84
22-400 Zamość

tel. 517 830 582
gminazamosc.pl