Kobylany
21-540 Małaszewicze

tel. 83 411 20 60
tel. 502 690 287
e-mail: biurogck@gminaterespol.pl
www.gck.gminaterespol.pl