ul. Kościuszki 28
21-100 Lubartów

tel. 81 855 28 08
e-mail: poczta@muzeum.lubartow.pl
muzeum.lubartow.pl