ul. Rynek Wielki 6
22-400 Zamość

tel. 84 639 34 15
tel. 698 689 351
www.turystyka.zamosc.pl