Szlak o długości niespełna 43 km prowadzi trasą: Janów Lubelski – Porytowe Wzgórze – Momoty Dolne – Gierłachy – Kruczek. Rozpoczyna swój bieg leśną drogą asfaltową, ale nie brak tu terenów piaszczystych, bagiennych i podmokłych. Na szlaku występują zlewiska małych cieków wodnych łączących leśne bagna i torfowiska. Trasa prowadzi przez leśny pagór, który jest początkiem ciągnących się ponad 1,5 km, porośniętych lasem wydm zwanych „Górami Świerszczowymi”. Uroku dodają wszechobecne stare kapliczki oraz krzyże. Przy jednym z nich, wykonanym z metalu, szlak się kończy.