W epoce odrodzenia słynny ośrodek kalwiński, zaś w XIX w. chasydzki, z dobrze zachowanym układem typowego miasteczka targowego. Znajdują się tu dwie wspaniałe budowle z 2. połowy XVIII w., ufundowane przez księżną Annę z Sapiehów Jabłonowską, zaprojektowane w stylu klasycystycznym przez Szymona Bogumiła Zuga: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP oraz rezydencja pałacowa z parkiem w stylu sentymentalnym. W początkach października 1939 r. oddziały polskie z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” stoczyły pod Kockiem kilkudniową bitwę w wojskami niemieckimi, co upamiętnia cmentarz żołnierzy SGO i pomnik ich dowódcy gen. Franciszka Kleeberga.

Największą atrakcją turystyczną miasteczka jest Muzeum Historii Kocka, otwarte uroczyście w roku jubileuszu 600-lecia miasta. Muzeum podzielone jest na osiem sal tematycznych, w których nie brakuje pokazów filmowych, fotografii historycznych oraz tablic dydaktycznych o charakterze interaktywnym. W muzeum można zobaczyć zabytkowe dokumenty dotyczące okresu lokacji Kocka i nadania średniowiecznej osadzie praw miejskich. Porusza ono także aspekt wielokulturowości miasteczka na przestrzeni dziejów, historię żydowskiego Kocka oraz tematykę możnych rodów, których obecność, działalność i posiadłości kształtowały przestrzeń miasta i wpływały na życie mieszkańców. Bardzo ciekawą część stanowi także sala prezentująca czasy prehistoryczne terenów Kocka, opracowane na podstawie wykopalisk archeologicznych oraz przyrodę ożywioną lokalnych terenów wraz z obserwatorium flory i fauny.