Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu powstało w roku 2004 jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Do jego głównych zadań należy dokumentowanie i upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Muzeum prowadzi działalność w zakresie edukacji historycznej i świadczenie usług przewodnickich. W swoich zbiorach posiada kilka tysięcy sztuk muzeliów przekaznaych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństw w Warszawie, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim oraz Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Większość z nich stanowią artefakty, które pochodzą z badań archeologicznych terenu byłego obozu zagłady. W latach 1997-2003 przeprowadzili je archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Koli. Na ekspozycji stałej zaprezentowane zostały niektóre relikty poobozowe, jednak ze względu na ograniczoną przestrzeń wystawienniczą i charakter samej wystawy jest to zaledwie niewielki wycinek zbiorów.

ul. Ofiar Obozu Zagłady 4

22-670 Bełżec

tel. 84 665 25 10
e-mail: muzeum@belzec.eu
e-mail: rezerwacje@belzec.eu
www.belzec.eu