Punkt Informacji Turystycznej Poleskiego Parku Narodowego *

Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie
ul. Lubelska 3a
22 - 234 Urszulin

tel. +48 82 571 30 71
poleskipn@poleskipn.pl
www.poleskipn.pl