Blisko 350-letni mizar w Zastawku przypomina o Tatarach, którzy jeszcze w I połowie XX wieku zamieszkiwali tereny nad Bugiem i Krzną. W 1679 roku król Jan III Sobieski nadał oficerom tatarskim te ziemie, jako spłatę zaległego żołdu za służbę Rzeczypospolitej. Mieli oni swoją gminę wyznaniową z meczetem i cmentarzem w Studziance, nieistniejącym już cmentarzem w Małaszewiczach oraz cmentarzem w Lebiedziewie-Zastawku. Zachowało się na nim ponad 50 kamieni nagrobnych z XVIII-XX w. Część z nich posiada czytelne inskrypcje w języku polskim, rosyjskim lub arabskim. Zauważalny jest regularny układ mogił, wzorowany na rytualnym szyku muzułmanów modlących się w meczecie.