Miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza (5 maja 1846 r.) z muzeum pisarza-noblisty, utworzonym w dawnej oficynie dworskiej z XIX wieku, ze współczesnymi rzeźbami postaci z powieści i nowel Sienkiewicza.

W pobliskiej Okrzei wznosi się kościół z końca XVIII wieku, barokowo-klasycystyczny, ufundowany przez prababkę Sienkiewicza – Teresę z Lelewelów Cieciszowską. W ścianę kościoła została wmurowana tablica upamiętniająca chrzest Henryka, a na sklepieniu widnieją polichromie ze scenami z Quo Vadis i Potopu. W kryptach pod kościołem znajdują się groby przodków pisarza, zaś na cmentarzu parafialnym grobowiec jego matki – Stefanii z Cieciszowskich, z pomnikiem „Matka i syn”. Ponad wsią góruje ziemny kopiec z popiersiem pisarza, usypany w latach 30. XX wieku.