Biała Podlaska to należące niegdyś do Radziwiłłów miasto kojarzone przede wszystkim z okazałym zespołem zamkowym z XVII-XVIII w. i doliną rzeki Krzny, malowniczego dopływu Bugu.

Odwiedzających zainteresuje Muzeum Południowego Podlasia, prezentujące zbiory twórczości Bazylego Albiczuka oraz jedną z największych w Polsce kolekcji ikon rosyjskich pochodzących z XVII-XIX wieku. Stolica Południowego Podlasia jest doskonałym miejscem dla poszukujących zabytków architektonicznych i zainteresowanych historią. Do najciekawszych należą:

Brama Wjazdowa, która prowadziła do zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Została wzniesiona w XVII wieku staraniem Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej. Fasada bramy komponowana była na wzór łuku tryumfalnego.

Budynek dawnej Akademii Bialskiej pochodzi z 1628 roku. Akademia wykształciła wielu sławnych ludzi, m.in. Józefa Ignacego Kraszewskiego, powstańców styczniowych - Romana Rogińskiego i księdza Stanisława Brzóskę. Ze szkołą związani byli również Stefan Żeromski i Julian Ursyn Niemcewicz. Obecnie w dawnej akademii mieści się Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego.

Bardzo ciekawym obiektem architektonicznym jest kościół pw. św. Anny, który został wzniesiony w latach 1597-1602, w oparciu o fundamenty zboru ariańskiego. Znajdująca się w świątyni kaplica pod wezwaniem św. Jana Kantego z 1625 r., uważana jest za jedno z najcenniejszych dzieł renesansowych na Podlasiu. Warto także zwiedzić wybudowany w latach 1673-87 kościół pw. św. Antoniego i klasztor braci mniejszych kapucynów, którego powstanie datuje się na lata 1687-92.


Wydarzenia w Białej Podlaskiej:

Letnie Spotkania ze Sztuką (lipiec)
Kino Letnie w Parku Radziwiłłów (sierpień)
Jarmark Michałowy (wrzesień)
Europejski Festiwal Tradycyjnych Zabaw i Gier (wrzesień)