Wieś znana z sanktuarium maryjnego oraz miejsca ostatniej bitwy wojsk polskich z niemieckimi w wojnie obronnej 1939 roku. Znajduje się tu kościół barokowy z przełomu XVII i XVIII wieku, jeden z największych w regionie, będący Sanktuarium Marii – Patronki Żołnierzy Września. Na cmentarzu parafialnym możemy zobaczyć kwaterę żołnierzy gen. Kleeberga z SGO „Polesie”, poległych w dniach 3 - 5 października 1939 roku. Ich pamięć popularyzuje Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków.